PARELLES

Memory on es pot escollir el nombre de parelles ( 6 - 8 - 10 - 12 -15 -18)


VA D'OCELLS


Busca les parelles d'ocells amb el menor nombre d'intents possibles.

Immaculada Vilatersana


PAPALLONES

Busca les parelles de papallones amb el menor nombre d'intents possibles.

Immaculada Vilatersana


JOCS D'OBSERVACIÓ Extrets de la pàgina  Juegos para el cerebro