ALEX

Picture
ALEX és una plataforma multimèdia d’ajuda a l’alfabetització d’adults on la persona que està aprenent a llegir i escriure pot treballar el vocabulari bàsic. El podríem descriure com un diccionari on cada paraula va acompanyada de la seva pronunciació i la seva imatge.